b&c rent office

Krátkodobý prenájom školiacich miestností

Podmienky zrušenia rezervácie

Rezerváciu miestnosti urobenú 2 a viac mesiacov pred termínom školenia je potrebné zrušiť najneskôr 1 mesiac pred samotným termínom prenájmu. V opačnom prípade môžu byť uplatnené poplatky za neskoré zrušenie rezervácie:
a)  1 -14 dní pred termínom prenájmu - poplatok vo výške sumy celodenného prenájmu rezervovanej miestnosti, t.j. suma za 6 - 8 hod.; 
b) 15 - 30 dní pred prenájmom - poplatok vo výške sumy za 1 hodinu prenájmu rezervovanej miestnosti.

Rezerváciu miestnosti urobenú menej, ako 2 mesiace pred termínom školenia, je potrebné zrušiť najneskôr 2 týždne pred samotným termínom prenájmu. V opačnom prípade môžu byť uplatnené poplatky za neskoré zrušenie rezervácie:
a) 1 -7 dní pred termínom prenájmu - poplatok vo výške sumy celodenného prenájmu rezervovanej miestnosti, t.j. suma za 6 - 8 hod.;
b) 8 - 15 dní pred prenájmom - poplatok vo výške sumy za 1 hodinu prenájmu rezervovanej miestnosti.

Cenník a podmienky sú platné od 1.9.2019 a vzťahujú sa na rezervácie urobené po tomto termíne.
Vyberte si počet hodín rezervácie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet hodín, pre ktoré hľadáme dostupnú rezerváciu v systéme: 108:00
-
08:30
08:30
-
09:00
09:00
-
09:30
09:30
-
10:00
10:00
-
10:30
10:30
-
11:00
11:00
-
11:30
11:30
-
12:00
12:00
-
12:30
12:30
-
13:00
13:00
-
13:30
13:30
-
14:00
14:00
-
14:30
14:30
-
15:00
15:00
-
15:30
15:30
-
16:00
16:00
-
16:30
16:30
-
17:00
17:00
-
17:30
17:30
-
18:00
18:00
-
18:30
18:30
-
19:00
19:00
-
19:30
19:30
-
20:00
20:00
-
20:30
Pondelok
24. 02. 2020
Conference room
Creative place
Meeting spot
Utorok
25. 02. 2020
Conference room
Creative place
Meeting spot
Streda
26. 02. 2020
Conference room
Creative place
Meeting spot
Štvrtok
27. 02. 2020
Conference roomThu, 27 Feb 2020 19:30:00 +0100Thu, 27 Feb 2020 20:00:00 +0100
Creative placeThu, 27 Feb 2020 19:30:00 +0100Thu, 27 Feb 2020 20:00:00 +0100
Meeting spotThu, 27 Feb 2020 19:30:00 +0100Thu, 27 Feb 2020 20:00:00 +0100
Piatok
28. 02. 2020
Conference roomFri, 28 Feb 2020 08:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 08:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 09:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 09:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 10:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 10:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 11:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 11:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 12:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 12:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 13:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 13:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 14:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 14:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 15:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 15:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 16:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 16:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 17:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 17:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 18:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 18:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 19:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 19:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 20:00:00 +0100
Creative placeFri, 28 Feb 2020 08:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 08:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 09:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 09:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 10:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 10:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 11:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 11:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 12:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 12:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 13:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 13:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 14:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 14:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 15:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 15:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 16:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 16:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 17:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 17:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 18:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 18:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 19:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 19:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 20:00:00 +0100
Meeting spotFri, 28 Feb 2020 08:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 08:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 09:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 09:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 10:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 10:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 11:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 11:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 12:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 12:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 13:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 13:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 14:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 14:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 15:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 15:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 16:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 16:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 17:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 17:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 18:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 18:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 19:00:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 19:30:00 +0100Fri, 28 Feb 2020 20:00:00 +0100
Sobota
29. 02. 2020
Conference roomSat, 29 Feb 2020 08:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 08:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 09:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 09:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 10:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 10:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 11:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 11:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 12:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 12:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 13:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 13:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 14:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 14:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 15:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 15:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 16:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 16:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 17:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 17:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 18:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 18:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 19:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 19:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 20:00:00 +0100
Creative placeSat, 29 Feb 2020 08:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 08:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 09:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 09:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 10:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 10:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 11:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 11:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 12:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 12:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 13:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 13:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 14:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 14:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 15:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 15:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 16:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 16:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 17:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 17:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 18:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 18:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 19:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 19:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 20:00:00 +0100
Meeting spotSat, 29 Feb 2020 08:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 08:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 09:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 09:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 10:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 10:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 11:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 11:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 12:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 12:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 13:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 13:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 14:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 14:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 15:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 15:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 16:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 16:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 17:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 17:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 18:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 18:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 19:00:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 19:30:00 +0100Sat, 29 Feb 2020 20:00:00 +0100
Nedeľa
01. 03. 2020
Conference roomSun, 01 Mar 2020 08:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 08:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 09:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 09:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 10:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 10:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 11:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 11:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 12:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 12:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 13:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 13:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 14:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 14:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 15:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 15:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 16:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 16:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 17:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 17:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 18:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 18:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 19:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 19:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 20:00:00 +0100
Creative placeSun, 01 Mar 2020 08:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 08:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 09:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 09:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 10:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 10:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 11:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 11:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 12:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 12:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 13:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 13:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 14:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 14:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 15:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 15:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 16:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 16:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 17:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 17:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 18:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 18:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 19:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 19:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 20:00:00 +0100
Meeting spotSun, 01 Mar 2020 08:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 08:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 09:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 09:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 10:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 10:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 11:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 11:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 12:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 12:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 13:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 13:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 14:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 14:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 15:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 15:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 16:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 16:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 17:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 17:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 18:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 18:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 19:00:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 19:30:00 +0100Sun, 01 Mar 2020 20:00:00 +0100

Cenník prenájmov a doplnkových služieb


Našim klientom, ktorých spoluprácu si ceníme, ponúkame bezkonkurenčne najlepšie ceny za prenájom školiacich priestorov v samotnom centre mesta, s parkovaním, technickým vybavením miestností a inými službami, vrátane občerstvenia.   


 

Cenník prenájmu školiacích miestností
Miestnosť Kapacita    Cena bez DPH  Poplatok
  Bežná

Navýšená

1 hod. 3 hod. 5 hod. 6 - 8 hod.

 jednorázový

Conference room 24  25 - 30* 30 € 70 €  85 €  99 €  
Creative place  12  13 - 15*  30 €  65 €  75 € 89 €  
Meeting spot  8   20 € 50 €  65 €  79 €  
Vybavenie miestnosti
Dataprojektor     2 € 3 € 4 € 6 €  
Ozvučenie              2 € / deň
Wifi, predĺžovacie káble, klimatizácia v CR     0 €  0 € 0 € 0 €  
Príplatky   
Šatňa  20 € / deň
Kuchynka 30 € / deň
Každá aj začatá hodina nad rámec 8 hodinového prenájmu 10 € / hod. 
Navýšenie kapacity*   25 €
Prenájom v sobotu, nedeľu a sviatok     5 € / hod.
Prenájom v pracovné dni po 17:00 hod.         5 € / hod.
Ceny prenájmu sú uvedené bez DPH a bude k nim pripočítaná 20% sadzba DPH.
Cena prenájmu sa účtuje za každú aj začatú hodinu, t. j. od času prevzatia, až po odovzdanie.
Pri rezervácie môže byť požadovaná záloha vo výške 50% z ceny prenajatej miestnosti.  

Podmienky zrušenia rezervácie

  
Občerstvenie
Nápoje (káva je podávaná samoobslužným kapsulovým kávovarom Bosh Tassimo) Ks Cena s DPH
Espresso    1,10 €
Cappuccino / Latte     1,60 €
Čaj    1,10 €
Minerálka 0,5 l.   0,40 € - 0,85 €
Minerálka 1,5 l.   0,70 € - 1,20 €
Sladené nápoje 1,5 l.   1,60 €
Termoska kávy 1 l.    6,60 €
Džús 1 l.     2,40 €
Džbán vody 1 l.   0,50 €
Džbán vody s citrónom 1 l.   0,70 €
Sklenený 5 l. zásobnik vody s citrónom   2,50 €
Ďalšie nápoje zabezpečíme na požiadanie.
Slané / sladké pečivo (min. objednávka 20 ks z jedného druhu)           
Drobné slané / sladké pečivo (podľa ponuky)  20 g - 40 g  0,40 €
Sladké pečivo (podľa ponuky)  70 g - 90 g  0,70 €
Croissant - šunkový / salámový / syrový  132 g - 139 g 1,18 €
Croissant polovičný - mix  70 g - 90 g 0,68 €
Chlebíček    128 g /116 g 1,08 €
Muffin s logom spoločnosti   50 g  2,00 €
Písmenková torta názvu spoločnosti - 1 štandardné písmeno 25 x 13 cm.   od 20,00 €
Iné občerstvenie zabezpečíme na požiadanie.
Ovocie
Nacenené podľa požiadavky    €
Obed
Obed je potrebné rezervovať v dostatočnom predstihu a upresniť počet osôb. V prípade záujmu Vám zašleme jedálny lístok. Možnosť aj bezlepkového jedla.
Obed v blízkej reštaurácii   od 5,40 €
     
Ceny občerstvenia sú uvedené vrátane 20% sadzby DPH.

V prípade, že máte záujem aj o ubytovanie počas školenia, na požiadanie Vám preveríme dostupnosť a rezervujeme izby v Congress Hotel Centrum, kde sa nachádzajú aj naše školiace miestnosti.   

Platnosť cenníka od 15.09.2019.


Plánik, ako sa v budove lepšie orientovať a dostať sa k nám.


Fotogaléria:

      


 


 

^