b&c rent office

Krátkodobý prenájom školiacich miestností

Podmienky zrušenia rezervácie

Rezerváciu miestnosti urobenú 2 a viac mesiacov pred termínom školenia je potrebné zrušiť najneskôr 1 mesiac pred samotným termínom prenájmu. V opačnom prípade môžu byť uplatnené poplatky za neskoré zrušenie rezervácie:
a)  1 -14 dní pred termínom prenájmu - poplatok vo výške sumy celodenného prenájmu rezervovanej miestnosti, t.j. suma za 6 - 8 hod.; 
b) 15 - 30 dní pred prenájmom - poplatok vo výške sumy za 1 hodinu prenájmu rezervovanej miestnosti.

Rezerváciu miestnosti urobenú menej, ako 2 mesiace pred termínom školenia, je potrebné zrušiť najneskôr 2 týždne pred samotným termínom prenájmu. V opačnom prípade môžu byť uplatnené poplatky za neskoré zrušenie rezervácie:
a) 1 -7 dní pred termínom prenájmu - poplatok vo výške sumy celodenného prenájmu rezervovanej miestnosti, t.j. suma za 6 - 8 hod.;
b) 8 - 15 dní pred prenájmom - poplatok vo výške sumy za 1 hodinu prenájmu rezervovanej miestnosti.

Cenník a podmienky sú platné od 1.9.2019 a vzťahujú sa na rezervácie urobené po tomto termíne.
Vyberte si počet hodín rezervácie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet hodín, pre ktoré hľadáme dostupnú rezerváciu v systéme: 108:00
-
08:30
08:30
-
09:00
09:00
-
09:30
09:30
-
10:00
10:00
-
10:30
10:30
-
11:00
11:00
-
11:30
11:30
-
12:00
12:00
-
12:30
12:30
-
13:00
13:00
-
13:30
13:30
-
14:00
14:00
-
14:30
14:30
-
15:00
15:00
-
15:30
15:30
-
16:00
16:00
-
16:30
16:30
-
17:00
17:00
-
17:30
17:30
-
18:00
18:00
-
18:30
18:30
-
19:00
19:00
-
19:30
19:30
-
20:00
20:00
-
20:30
Pondelok
16. 09. 2019
Conference roomMon, 16 Sep 2019 17:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 18:00:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 18:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 19:00:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 19:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 20:00:00 +0200
Creative placeMon, 16 Sep 2019 17:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 18:00:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 18:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 19:00:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 19:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 20:00:00 +0200
Meeting spotMon, 16 Sep 2019 17:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 18:00:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 18:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 19:00:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 19:30:00 +0200Mon, 16 Sep 2019 20:00:00 +0200
Utorok
17. 09. 2019
Conference roomTue, 17 Sep 2019 08:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 08:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 09:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 09:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 10:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 10:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 11:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 11:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 12:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 12:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 13:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 13:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 14:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 14:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 15:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 15:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 16:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 16:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 17:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 17:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 18:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 18:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 19:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 19:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 20:00:00 +0200
Creative placeTue, 17 Sep 2019 08:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 08:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 09:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 09:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 10:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 10:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 11:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 11:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 12:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 12:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 13:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 13:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 14:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 14:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 15:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 15:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 16:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 16:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 17:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 17:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 18:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 18:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 19:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 19:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 20:00:00 +0200
Meeting spotTue, 17 Sep 2019 08:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 08:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 09:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 09:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 10:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 10:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 11:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 11:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 12:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 12:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 13:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 13:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 14:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 14:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 15:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 15:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 16:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 16:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 17:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 17:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 18:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 18:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 19:00:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 19:30:00 +0200Tue, 17 Sep 2019 20:00:00 +0200
Streda
18. 09. 2019
Conference roomWed, 18 Sep 2019 08:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 08:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 09:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 09:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 10:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 10:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 11:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 11:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 12:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 12:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 13:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 13:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 14:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 14:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 15:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 15:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 16:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 16:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 17:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 17:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 18:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 18:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 19:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 19:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 20:00:00 +0200
Creative placeWed, 18 Sep 2019 08:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 08:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 09:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 09:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 10:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 10:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 11:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 11:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 12:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 12:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 13:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 13:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 14:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 14:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 15:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 15:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 16:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 16:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 17:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 17:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 18:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 18:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 19:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 19:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 20:00:00 +0200
Meeting spotWed, 18 Sep 2019 08:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 08:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 09:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 09:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 10:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 10:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 11:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 11:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 12:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 12:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 13:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 13:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 14:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 14:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 15:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 15:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 16:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 16:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 17:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 17:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 18:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 18:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 19:00:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 19:30:00 +0200Wed, 18 Sep 2019 20:00:00 +0200
Štvrtok
19. 09. 2019
Conference roomThu, 19 Sep 2019 08:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 08:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 09:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 09:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 10:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 10:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 11:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 11:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 12:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 13:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 13:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 14:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 14:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 15:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 15:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 16:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 16:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 17:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 17:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 18:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 18:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 19:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 19:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 20:00:00 +0200
Creative placeThu, 19 Sep 2019 08:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 08:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 09:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 09:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 10:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 10:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 11:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 11:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 12:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 13:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 13:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 14:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 14:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 15:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 15:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 16:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 16:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 17:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 17:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 18:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 18:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 19:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 19:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 20:00:00 +0200
Meeting spotThu, 19 Sep 2019 08:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 08:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 09:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 09:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 10:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 10:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 11:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 11:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 12:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 12:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 13:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 13:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 14:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 14:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 15:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 15:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 16:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 16:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 17:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 17:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 18:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 18:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 19:00:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 19:30:00 +0200Thu, 19 Sep 2019 20:00:00 +0200
Piatok
20. 09. 2019
Conference roomFri, 20 Sep 2019 08:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 08:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 09:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 09:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 10:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 10:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 11:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 11:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 12:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 12:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 13:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 13:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 14:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 14:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 15:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 15:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 16:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 16:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 17:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 17:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 18:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 18:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 19:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 19:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 20:00:00 +0200
Creative placeFri, 20 Sep 2019 08:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 08:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 09:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 09:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 10:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 10:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 11:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 11:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 12:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 12:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 13:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 13:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 14:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 14:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 15:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 15:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 16:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 16:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 17:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 17:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 18:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 18:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 19:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 19:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 20:00:00 +0200
Meeting spotFri, 20 Sep 2019 08:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 08:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 09:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 09:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 10:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 10:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 11:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 11:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 12:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 12:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 13:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 13:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 14:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 14:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 15:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 15:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 16:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 16:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 17:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 17:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 18:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 18:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 19:00:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 19:30:00 +0200Fri, 20 Sep 2019 20:00:00 +0200
Sobota
21. 09. 2019
Conference roomSat, 21 Sep 2019 08:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 08:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 09:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 09:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 10:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 10:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 11:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 11:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 12:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 12:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 13:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 13:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 14:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 14:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 15:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 15:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 16:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 16:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 17:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 17:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 18:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 18:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 19:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 19:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 20:00:00 +0200
Creative placeSat, 21 Sep 2019 08:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 08:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 09:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 09:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 10:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 10:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 11:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 11:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 12:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 12:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 13:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 13:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 14:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 14:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 15:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 15:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 16:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 16:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 17:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 17:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 18:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 18:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 19:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 19:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 20:00:00 +0200
Meeting spotSat, 21 Sep 2019 08:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 08:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 09:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 09:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 10:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 10:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 11:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 11:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 12:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 12:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 13:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 13:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 14:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 14:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 15:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 15:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 16:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 16:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 17:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 17:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 18:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 18:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 19:00:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 19:30:00 +0200Sat, 21 Sep 2019 20:00:00 +0200
Nedeľa
22. 09. 2019
Conference roomSun, 22 Sep 2019 08:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 08:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 09:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 09:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 10:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 10:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 11:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 11:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 12:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 12:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 13:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 13:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 14:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 14:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 15:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 15:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 16:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 16:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 17:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 17:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 18:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 18:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 19:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 19:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 20:00:00 +0200
Creative placeSun, 22 Sep 2019 08:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 08:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 09:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 09:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 10:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 10:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 11:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 11:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 12:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 12:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 13:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 13:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 14:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 14:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 15:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 15:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 16:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 16:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 17:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 17:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 18:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 18:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 19:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 19:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 20:00:00 +0200
Meeting spotSun, 22 Sep 2019 08:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 08:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 09:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 09:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 10:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 10:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 11:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 11:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 12:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 12:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 13:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 13:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 14:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 14:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 15:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 15:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 16:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 16:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 17:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 17:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 18:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 18:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 19:00:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 19:30:00 +0200Sun, 22 Sep 2019 20:00:00 +0200

Cenník prenájmov a doplnkových služieb


Našim klientom, ktorých spoluprácu si ceníme, ponúkame bezkonkurenčne najlepšie ceny za prenájom školiacich priestorov v samotnom centre mesta, s parkovaním, technickým vybavením miestností a inými službami, vrátane občerstvenia.   


AKTUÁLNA AKCIA!
ZDARMA džbán s vodou a citrónom pri prenájme školiacej miestnosti v mesiacoch AUGUST a SEPTEMBER 2019.


Cenník prenájmu školiacích miestností
Miestnosť Kapacita    Cena bez DPH  Poplatok
  Bežná

Navýšená

1 hod. 3 hod. 5 hod. 6 - 8 hod.

 jednorázový

Conference room 24  25 - 30* 30 € 70 €  85 €  99 €  
Creative place  12  13 - 15*  30 €  65 €  75 € 89 €  
Meeting spot  8   20 € 50 €  66 €  79 €  
Vybavenie miestnosti
Dataprojektor     2 € 3 € 4 € 6 €  
Ozvučenie              2 € / deň
Wifi, predĺžovacie káble, klimatizácia v CR     0 €  0 € 0 € 0 €  
Príplatky   
Šatňa  20 € / deň
Kuchynka 30 € / deň
Každá aj začatá hodina nad rámec 8 hodinového prenájmu 10 € / hod. 
Navýšenie kapacity*   25 €
Prenájom v sobotu, nedeľu a sviatok     5 € / hod.
Prenájom v pracovné dni po 17:00 hod.         5 € / hod.
Ceny prenájmu sú uvedené bez DPH a bude k nim pripočítaná 20% sadzba DPH.
Cena prenájmu sa účtuje za každú aj začatú hodinu, t. j. od času prevzatia, až po odovzdanie.
Pri rezervácie môže byť požadovaná záloha vo výške 50% z ceny prenajatej miestnosti.  

Podmienky zrušenia rezervácie
Cenník platný od 1.9.2019 
  
Občerstvenie
Nápoje Ks Cena s DPH
Espresso    1,10 €
Cappuccino / Latte     1,60 €
Čaj    1,10 €
Minerálka 0,5 l.   0,40 € - 0,85 €
Minerálka 1,5 l.   0,70 € - 1,20 €
Sladené nápoje 1,5 l.   1,60 €
Termoska kávy 1 l.    6,60 €
Džús 1 l.     2,40 €
Džbán vody 1 l.   0,50 €
Džbán vody s citrónom 1 l.   0,70 €
Sklenený 5 l. zásobnik vody s citrónom   2,50 €
Ďalšie nápoje zabezpečíme na požiadanie.
Slané / sladké pečivo (min. objednávka 20 ks z jedného druhu)           
Drobné slané / sladké pečivo (podľa ponuky)  20 g - 40 g  0,40 €
Sladké pečivo (podľa ponuky)  70 g - 90 g  0,70 €
Croissant - šunkový / salámový / syrový  132 g - 139 g 1,18 €
Croissant polovičný - mix  70 g - 90 g 0,68 €
Chlebíček    128 g /116 g 1,08 €
Mix drobného pečiva - 3 ks / osoba    1,12 €
Snack pre 10 osôb 
(40 ks mix drobného slaného a sladkého pečiva, slané pochutiny, 2 l. džús, 3 x 1,5 l. minerálka, 10 ks káva / čaj) 
  28,00 €
Občerstvenie pre cca 20 osôb
(60 ks mix drobného slaného a sladkého pečiva, 30 ks obložený polovičný croissant, slané pochutiny, 20 ks káva / čaj, 5 l. sklenená nádoba s vodou a citrónom, 2 l. džus)
  48,00 €
Muffin s logom spoločnosti   50 g  2,00 €
Písmenková torta názvu spoločnosti - 1 štandardné písmeno 25 x 13 cm.   od 20,00 €
Iné občerstvenie zabezpečíme na požiadanie.
Ovocie
Nacenené podľa požiadavky    €
Obed
Obed je potrebné rezervovať v dostatočnom predstihu a upresniť počet osôb. V prípade záujmu Vám zašleme jedálny lístok. Možnosť aj bezlepkového jedla.
Obed v hotelovej reštaurácii v budove zabezpečíme po vyžiadaní v dostatočnom predstihu. Jedálny lístok zašleme na požiadanie. Min. počet obedov je 15. Nižší počet preveríme na požiadanie.   od 7,00 €
Obned v blízkej reštaurácii   od 5,40 €
Ceny občerstvenia sú uvedené vrátane 20% sadzby DPH.

V prípade, že máte záujem aj o ubytovanie počas školenia, na požiadanie Vám preveríme dostupnosť a rezervujeme izby v Congress Hotel Centrum, kde sa nachádzajú aj naše školiace miestnosti.   

Platnosť cenníka od 15.09.2019.


Plánik, ako sa v budove lepšie orientovať a dostať sa k nám.


Fotogaléria:

     


 


 

^