b&c rent office

Krátkodobý prenájom školiacich miestností

Rezervačný systém

Vyberte si počet hodín rezervácie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet hodín, pre ktoré hľadáme dostupnú rezerváciu v systéme: 108:00
-
08:30
08:30
-
09:00
09:00
-
09:30
09:30
-
10:00
10:00
-
10:30
10:30
-
11:00
11:00
-
11:30
11:30
-
12:00
12:00
-
12:30
12:30
-
13:00
13:00
-
13:30
13:30
-
14:00
14:00
-
14:30
14:30
-
15:00
15:00
-
15:30
15:30
-
16:00
16:00
-
16:30
16:30
-
17:00
17:00
-
17:30
17:30
-
18:00
18:00
-
18:30
18:30
-
19:00
19:00
-
19:30
19:30
-
20:00
20:00
-
20:30
Pondelok
14. 06. 2021
Conference room
Creative place
Meeting spot
Utorok
15. 06. 2021
Conference room
Creative place
Meeting spot
Streda
16. 06. 2021
Conference roomWed, 16 Jun 2021 08:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 08:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 09:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 09:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 10:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 10:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 11:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 11:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 12:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 12:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 13:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 13:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 14:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 14:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 15:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 15:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 16:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 16:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 17:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 17:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 18:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 18:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 19:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 19:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 20:00:00 +0200
Creative placeWed, 16 Jun 2021 08:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 08:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 09:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 09:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 10:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 10:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 11:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 11:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 12:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 12:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 13:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 13:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 14:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 14:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 15:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 15:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 16:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 16:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 17:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 17:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 18:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 18:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 19:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 19:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 20:00:00 +0200
Meeting spotWed, 16 Jun 2021 08:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 08:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 09:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 09:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 10:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 10:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 11:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 11:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 12:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 12:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 13:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 13:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 14:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 14:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 15:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 15:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 16:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 16:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 17:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 17:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 18:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 18:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 19:00:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 19:30:00 +0200Wed, 16 Jun 2021 20:00:00 +0200
Štvrtok
17. 06. 2021
Conference roomThu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 08:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 09:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 09:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 10:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 10:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 11:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 11:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 12:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 12:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 13:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 13:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 14:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 14:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 15:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 15:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 16:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 16:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 17:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 17:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 18:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 18:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 19:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 19:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 20:00:00 +0200
Creative placeThu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 08:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 09:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 09:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 10:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 10:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 11:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 11:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 12:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 12:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 13:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 13:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 14:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 14:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 15:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 15:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 16:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 16:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 17:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 17:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 18:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 18:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 19:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 19:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 20:00:00 +0200
Meeting spotThu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 08:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 09:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 09:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 10:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 10:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 11:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 11:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 12:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 12:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 13:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 13:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 14:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 14:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 15:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 15:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 16:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 16:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 17:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 17:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 18:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 18:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 19:00:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 19:30:00 +0200Thu, 17 Jun 2021 20:00:00 +0200
Piatok
18. 06. 2021
Conference roomFri, 18 Jun 2021 08:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 08:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 09:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 09:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 10:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 10:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 11:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 11:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 12:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 12:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 13:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 13:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 14:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 14:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 15:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 15:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 16:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 16:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 17:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 17:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 18:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 18:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 19:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 19:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 20:00:00 +0200
Creative placeFri, 18 Jun 2021 08:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 08:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 09:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 09:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 10:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 10:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 11:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 11:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 12:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 12:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 13:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 13:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 14:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 14:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 15:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 15:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 16:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 16:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 17:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 17:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 18:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 18:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 19:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 19:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 20:00:00 +0200
Meeting spotFri, 18 Jun 2021 08:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 08:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 09:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 09:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 10:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 10:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 11:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 11:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 12:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 12:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 13:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 13:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 14:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 14:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 15:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 15:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 16:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 16:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 17:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 17:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 18:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 18:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 19:00:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 19:30:00 +0200Fri, 18 Jun 2021 20:00:00 +0200
Sobota
19. 06. 2021
Conference roomSat, 19 Jun 2021 08:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 08:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 09:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 09:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 10:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 10:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 11:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 11:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 12:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 12:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 13:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 13:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 14:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 14:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 15:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 15:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 16:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 16:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 17:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 17:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 18:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 18:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 19:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 19:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 20:00:00 +0200
Creative placeSat, 19 Jun 2021 08:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 08:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 09:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 09:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 10:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 10:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 11:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 11:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 12:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 12:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 13:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 13:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 14:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 14:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 15:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 15:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 16:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 16:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 17:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 17:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 18:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 18:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 19:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 19:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 20:00:00 +0200
Meeting spotSat, 19 Jun 2021 08:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 08:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 09:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 09:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 10:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 10:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 11:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 11:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 12:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 12:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 13:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 13:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 14:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 14:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 15:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 15:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 16:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 16:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 17:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 17:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 18:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 18:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 19:00:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 19:30:00 +0200Sat, 19 Jun 2021 20:00:00 +0200
Nedeľa
20. 06. 2021
Conference roomSun, 20 Jun 2021 08:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 08:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 09:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 09:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 10:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 10:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 11:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 11:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 12:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 12:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 13:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 13:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 14:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 14:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 15:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 15:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 16:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 16:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 17:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 17:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 18:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 18:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 19:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 19:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 20:00:00 +0200
Creative placeSun, 20 Jun 2021 08:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 08:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 09:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 09:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 10:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 10:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 11:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 11:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 12:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 12:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 13:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 13:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 14:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 14:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 15:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 15:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 16:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 16:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 17:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 17:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 18:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 18:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 19:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 19:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 20:00:00 +0200
Meeting spotSun, 20 Jun 2021 08:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 08:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 09:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 09:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 10:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 10:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 11:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 11:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 12:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 12:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 13:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 13:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 14:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 14:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 15:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 15:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 16:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 16:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 17:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 17:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 18:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 18:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 19:00:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 19:30:00 +0200Sun, 20 Jun 2021 20:00:00 +0200

Cenník prenájmov a doplnkových služieb


Našim klientom, ktorých spoluprácu si ceníme, ponúkame bezkonkurenčne najlepšie ceny za prenájom školiacich priestorov v samotnom centre mesta, s parkovaním, technickým vybavením miestností a kompletnými službami, od chutného občerstvenia počas školenia, obedov, ubytovania, po teambuilding aktivity po školení.  

Vážení klienti, 
počas núdzového stavu a lockdown dodržiavame opatrenia a nariadenia vlády. Miestnosti budú k dispozícii po uvoľnení epidemiologických opatrení. 
⚠️ Chceme Vás ubezpečiť, že v našich priestoroch sú dodržiavané hygienické opatrenia. Dbáme na to, aby kontaktné plochy boli pravidelne dezinfikované. Pri vstupe je k dizpozícii dezinfekčný prostriedok na ruky.

⚠️ Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom je v interiéri povinné, preto Vás prosíme o dodržiavanie tejto povinnosti pri vstupe a pobyte v našich priestoroch.

Jednorázový prenájom školiacich miestností
Pri 6 - 8 hodinovom prenájme je voda s citrónom podávaná v 5 l. zásobníku ZDARMA a je dopĺňaná podľa potreby.
Miestnosť Kapacita    Cena bez DPH  Poplatok
 WIFI ZDARMA Bežná

Navýšená

1 hod. 3 hod. 5 hod. 6 - 8 hod.

 jednorázový

Conference room 22  23 - 28* 25 € 75 €  95 €  125 €  
Creative place  12  13 - 15*  25 €  65 €  85 € 115 €  
Meeting spot  4   25 € 55 €  75 €  105 €  
Vybavenie miestnosti
Dataprojektor     2 € 3 € 4 € 6 €  
Klimatizácia            10 €  
Príplatky  
Šatňa  20 € / deň
Kuchynka 30 € / deň
Každá aj začatá hodina nad rámec prenájmu 13 € / hod. 
Navýšenie kapacity*   35 €
Prenájom v sobotu, nedeľu a sviatok     5 € / hod.
Prenájom v pracovné dni po 17:00 hod.         5 € / hod.
Administratívne a organizačné služby pre klienta
Registrácia účastníkov školenia a komunikácia s objednávateľom  20 € / deň
Služby pri dlhodobej spolupráci - administratívne a organizačné činnosti súvisiace so školením, registrácia účastníkov školenia, preberanie zaslaných materálov na školenie (pošta, kuriér), emailová korešpondencia s účastníkmi, rezervácia ubytovania, zabezpečenie občerstvenia, prípadne ďalšie dohodnuté činnosti 500 € / mesiac 
Kopírovanie / tlač dokumentov A4 do 5 ks zdarma
Jednostranné kopírovanie / tlač materiálov A4 na školenie od 6 do 3ks čiernobielo / farebne  0,10 €
Obojstranné kopírovanie / tlač materiálov A4 na školenie od 6 ks čiernobielo / farebne 0,20 € / 0,30 €
Ceny prenájmu sú uvedené bez DPH a bude k nim pripočítaná 20% sadzba DPH a účtuje sa každá, aj začatá hodina, t. j. od času prevzatia, až po odovzdanie.
Pri rezervácie môže byť požadovaná záloha vo výške 50% z ceny prenajatej miestnosti.  


Občerstvenie
Pri 6 - 8 hodinovom prenájme je voda s citrónom v 5 litrovom sklenenom zásobníku ZDARMA.
Káva je podávaná samoobslužným kapsulovým kávovarom Bosh Tassimo a účtuje sa len spotrebovaný počet káv.

Nápoje Ks Cena s 20% DPH
Espresso    1,20 €
Cappuccino / Latte     1,80 €
Čaj    1,10 €
Minerálka 0,5 l.   0,80 €
Minerálka 1,5 l.   1,40 €
Sladené nápoje 1,5 l.   1,70 €
Termoska kávy 1 l.    7,20 €
Džús 1 l.     2,40 €
Džbán vody 1 l.   0,80 €
Džbán vody s citrónom 1 l.   1,20 €
Sklenený 5 l. zásobnik vody s citrónom   3,00 €
Ďalšie nápoje zabezpečíme na požiadanie.
Slané / sladké pečivo (min. objednávka 20 ks z jedného druhu)           
Drobné slané / sladké pečivo (podľa ponuky)  20 g - 40 g  0,40 €
Sladké pečivo (podľa ponuky)  70 g - 90 g  0,70 €
Croissant - šunkový / salámový / syrový  132 g - 139 g 1,50 €
Croissant polovičný - mix  70 g - 90 g 0,85 €
Obložený chlebíček    128 g /116 g 1,65 €
Bageta balená (rôzne druhy) 180 g - 230 g 2,30 €
Muffin s logom spoločnosti   50 g  2,00 €
Písmenková torta názvu spoločnosti - 1 štandardné písmeno 25 x 13 cm.   od 20,00 €
Iné občerstvenie zabezpečíme na požiadanie    
Ovocie
Nacenené podľa požiadavky    €
     
Akékoľvek iné občerstvenie Vám zabezpečíme na požiadanie.


Obed 
Obed počas školenia je potrebné rezervovať v dostatočnom predstihu a upresniť počet osôb. V prípade záujmu Vám zašleme jedálny lístok s denným menu. Možnosť aj bezlepkového, či sladkého jedla.
Obed   Cena s 20% DPH
Polievka + hlavné jedlo od osoba 5,90 € 
Business menu (Polievka + hlavné jedlo)  osoba 8,00 € 


Ubytovanie
zabezpečíme Vám ubytovanie v hoteli s raňajkami a možnosťou parkovania v rovnakej budove, ako bude prebiehať Vaše školenie 
Ubytovanie   Cena s 10% DPH
Jednolôžková izba Economy / Standard s raňajkami izba 60 € / 65 €
Dvojlôžková izba Economy / Standard s raňajkami izba 66 € / 75 €
Miestny poplatok (bez DPH) osoba / noc 1,50 €
Parkovanie (20% DPH) deň 6 €
 Standard izby sú vybavené klimatizáciou!    


Firemný teambuilding 
školenie s občerstvením, obedom, bowlingom a prípadne aj večerou -
ak Vás školenie s aktivitou zaujalo, radi Vám tieto služby k školeniu zabezpečíme
Aktivita   Cena s DPH
Bowling hodina od 12,00 €
Zapožičanie obuvi osoba 0,75 €
Ak máte iné požiadavky k Vášmu školeniu, ochotne Vám ich zabezpečíme.

Platnosť cenníka od 1.1.2021.

PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE
sa vzťahujú na zrušenie rezervovanej školiacej miestnosti, technického vybavenia, občerstvenia, obedov, ubytovania a ostatných rezervovaných služieb takto:

 
A) 2 dni pred začiatkom prenájmu - plná suma prenájmu rezervovanej miestnosti a občerstvenia,
B) 3 - 8 dní pred začiatkom prenájmu - poplatok vo výške 50% sumy prenájmu rezervovanej miestnosti,
C) 9 - 15 dní pred začiatkom prenájmu - poplatok vo výške sumy za 1 hod. prenájmu rezervovanej miestnosti,
D) 16 a viac dní pred začiatkom prenájmu - bez poplatku.
  
Prosíme, aby ste prípadne zrušenie Vašej rezervácie uskutočnili v dostatočnom predstihu! Vyhnete sa tak poplatku za neskoré zrušenie rezervácie a zároveň včasným zrušením umožníte uskutočniť školenie ďalším záujemcom.

HYGIENICKÉ OPATRENIA počas pandémie
Pobytu vo vnútorných priestoroch je možný len pri dodržiavaní týchto podmienok:
- prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

- pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
- podľa možnosti dodržiavať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (ako odporúčanie),
- úplne vylúčenie z účasti osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného infekčného ochorenia (ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko)
- časté vetranie v miestnostiach,
- dodržiavania respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk,
- dezinfikovanie kontaktných plôch a použitých predmetov,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk.


Plánik, ako sa v budove lepšie orientovať a dostať sa k nám.


Fotogaléria:

      


 


 

^